Wandbespannung Waschraum

eriba teile wandbespannung 63
WW01

 

 

Waschraum Troll T 1963

WW02
WW02

 

 

Waschraum Titan 1965

wandbespannung waschraum 67
WW03

 

 

Waschraum Triton M 1967

wandbespannung triton 1967
WW04

 

 

Waschraum Triton Sondermodell BS W 1968

(in Frankreich auch Triton "Duo")

Aktuell - News